Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050

Eindrapportage van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal. Het bevat een analyse van de gevolgen van het hogere Europese reductiedoel voor broeikasgassen voor het nationale klimaatbeleid. Ook heeft de studiegroep bouwstenen uitgewerkt voor de invulling van de aanvullende reductieopgave.