Quick Scan voorbereiding op digitale ontwrichting

Gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s maken werk van het verhogen van de digitale weerbaarheid binnen de eigen bestuurslaag. Dit blijkt uit een BZK quickscan onderzoek dat eind 2020 is uitgevoerd. In het onderzoek zijn de bestuurlijke verbeterprogramma’s rondom digitale weerbaarheid in kaart gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek wil BZK de kansen voor het verhogen van de digitale weerbaarheid bij medeoverheden verzilveren, door actief in te zetten op kennisdeling, samenwerking en ondersteuning.

Quick Scan voorbereiding op digitale ontwrichting (PDF | 20 pagina's | 775 kB)

BZK/DO zal begin 2021, in samenspraak met de NCTV, medeoverheden en veiligheidsregio’s, verbeteracties die extra aandacht vragen verzamelen en bundelen in een plan van aanpak om te komen tot een versnelling.