De (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees

Onderzoek naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van een verbruiksbelasting op vlees(producten). Op basis van deze ‘HUF’ toets is geconcludeerd dat de introductie van een nationale verbruiksbelasting op vlees(producten) nauwelijks uitvoerbaar is, in ieder geval op de (zeer) korte termijn.

De (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees (PDF | 62 pagina's | 909 kB)