Principeakkoord instellingsaccreditatie en medezeggenschap 2021

Principeakkoord tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). Het principeakkoord gaat over afspraken voor de  medezeggenschap bij de invoering van instellingsaccreditatie (IA) in 2024.

Principeakkoord instellingsaccreditatie en medezeggenschap 2021 (PDF | 5 pagina's | 146 kB)