A study of the waste free cup systems at events as commissioned by Rijkswaterstaat in cooperation with Plastic Promise


Het rapport richt zich op de milieubelasting van 2 bekersystemen om het gebruik van wegwerpplastic in de evenementenindustrie te verminderen en het gebruikte plastic te recyclen.

A study of the waste free cup systems at events as commissioned by Rijkswaterstaat in cooperation with Plastic Promise (PDF | 134 pagina's | 4,6 MB)

  • Een Soft Cup-systeem voor inzameling van plastic wegwerpbekers als aparte stroom om ze te recyclen;
  • een Hard Cup-systeem voor inzameling van herbruikbare plastic bekers na het gebruik om ze professioneel te wassen en klaar te maken voor hergebruik.