Handreiking verantwoord gebruik modelmatige taxaties

Handreiking voor het beoordelen en beschrijven van de kwaliteit van taxatiemodellen.

Handreiking verantwoord gebruik modelmatige taxaties (PDF | 11 pagina's | 325 kB)