Evaluatie subsidieregeling omgevingsveiligheid SVO

Het rapport bevat een evaluatie van de Subsidieregeling Omgevingsveiligheid (SVO). De regeling is ook bekend onder de naam 'regeling Safety Deals' (regeling SD's).

Evaluatie subsidieregeling omgevingsveiligheid SVO (PDF | 39 pagina's | 1,4 MB)