Veiligheidsaspecten van multifueltankstations

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoeken de veiligheid bij de aanvoer en opslag van multi fuel tankstrations. Het IFV onderzocht de technische en organisatorische aspecten van de veiligheid van multi-fuel tankstations.

Veiligheidsaspecten van multifueltankstations (PDF | 79 pagina's | 2,0 MB)