Lelystad Airport Passende Beoordeling

De passende beoordeling van Luchthaven Lelystad richt zich op de vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en op de besluitvormingsprocedure van het gewijzigd Luchthavenbesluit Lelystad.