Nationaal Milieubeleidskader (definitieve versie)

In het Nationaal Milieubeleidskader staat wat de Rijksoverheid wil doen aan een veilig, gezond en schoon leefmilieu.

Nationaal Milieubeleidskader (definitieve versie) (PDF | 40 pagina's | 5,6 MB)

In het NMK staat de gezondheid en veiligheid van mens en natuur staan centraal. De Rijksoverheid wil milieuproblemen niet doorschuiven naar toekomstige generaties of verplaatsen naar andere regio’s. Daarom wil zij milieuproblemen voorkómen in plaats van genezen. De doelen van de Rijksoverheid zijn:

  • meer aandacht voor het voorkómen van milieuverliezen, door vervuiling, uitputting of anderszins; 
  • beheersing van de risico’s op afwenteling; 
  • voortdurende verbetering van de milieukwaliteit bij bestaande milieuvraagstukken;
  • verbinding en samenwerking, zowel internationaal als in Nederland zelf, met andere overheden, bedrijfsleven, NGO’ s, wetenschap, burgers en in het bijzonder jongeren.

De visie zoals neergelegd in het NMK zal worden uitgewerkt en geoperationaliseerd in een nieuw Nationaal Milieuprogramma (NMP).