Dialoognota Ouder worden 2020-2040

De Dialoognota Ouder worden 2020-2040 is een notitie aan de hand waarvan met diverse partijen is gesproken over de mogelijke betekenis voor beleid van het toenemend aantal ouderen en de veranderende inzichten omtrent ouder worden. De Dialoognota geeft een overzicht van beleidsopties die bij kunnen dragen aan de gezondheid van ouderen, bevordering van hun zelfredzaamheid en de borging van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Dialoognota Ouder worden 2020-2040 (PDF | 141 pagina's | 3,4 MB)