Evaluatie educatieve minor en module in het wo

De educatieve minor en module in het wetenschappelijk onderwijs zijn twee korte opleidingsroutes. Hiermee wordt beoogd meer academisch geschoolden te interesseren voor het beroep van leraar. In 2020 zijn beide routes, waaraan bij succesvolle afronding een beperkte tweedegraads bevoegdheid is gekoppeld, geëvalueerd.

Evaluatie educatieve minor en module in het wo (PDF | 62 pagina's | 1,1 MB)