Verkenning marktpartijen biocidenbeleid

Verkenning onder marktpartijen naar knelpunten rondom het biocidenbeleid. Betrokkenen zijn gevraagd naar hun ervaringen en naar oplossingsrichtingen. De marktpartijen ervaren knelpunten bij het ontwikkelen en op de markt brengen van biociden, in de handel en toepassing van biociden en bij plaagdierbeheersing.

Verkenning marktpartijen biocidenbeleid (PDF | 75 pagina's | 1,2 MB)

De verkenning werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door Bureau KLB en afgerond in februari 2021. De opbrengst van de verkenning zal door het ministerie worden benut voor verdere beleidsontwikkeling.