Verkenning instrumenten afval of product

De verkenning beschrijft de instrumenten waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kan bepalen of een stroom (materiaal met een specifieke toepassing) een afvalstof of product is. Dit is van belang voor het zorgvuldige hergebruik van grondstoffen.

Verkenning instrumenten afval of product (PDF | 125 pagina's | 9 MB)