Eindrapport LNV Community 2020

Het ministerie van LNV staat voor een aantal grote uitdagingen die veel zullen vragen van de maatschappij. Ontwikkelingen als verduurzaming van de landbouw, versterking van de natuur en verbetering van dierenwelzijn raken boeren in het hele land. Daarom vindt LNV het belangrijk om direct met boeren in gesprek te zijn over (nieuw) beleid en hen te betrekken bij de keuzes die worden gemaakt.

Eén van de initiatieven van het ministerie van LNV om rechtstreeks in contact te komen met boeren is de LNV Community. Op dit besloten online platform gaan boeren uit het hele land in gesprek met elkaar én met LNV over actuele landbouwthema’s. Het doel van de community is om via kwalitatief onderzoek inzicht te krijgen in de leefwereld van de boer. Dat inzicht kan gebruikt worden om beleid beter te laten aansluiten op de praktijk.

In deze eindrapportage van 2020 worden de belangrijkste inzichten besproken die het afgelopen jaar uit de discussies op het platform naar voren zijn gekomen.

Eindrapport LNV Community 2020 (PDF | 70 pagina's | 6,6 MB)