IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs - Een vak apart - Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

Het rapport bevat een advies van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over verbeteringen van het huisvestingsstelsel voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs - Een vak apart -  Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel (PDF | 73 pagina's | 1,3 MB)