Plan MER Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Het PlanMER (milieueffectrapport) van het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) beoordeelt de beleidsvoornemens en beheermaatregelen van het NWP.

Plan MER Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (PDF | 156 pagina's | 2.8 MB)