Rapportage Rijkswegennet 3e periode 2020

De rapportage bevat de jaarcijfers van 2020 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies.

Rapportage Rijkswegennet 3e periode 2020 (PDF | 56 pagina's | 3.4 MB)