Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind

In dit rapport wordt het belang van werk of studie van ouders met een zorg intensief kind besproken en waarom ouders kiezen voor het stoppen met werken of studeren. Ook worden enkele oplossingsrichtingen om werken en zorgen te kunnen combineren gegeven.  

Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind (PDF | 58 pagina's | 5,6 MB)