Hoofdrapport advies nieuw voorzorgbeleid elektriciteit en gezondheid

Een nieuwe wijze van omgaan met magneetvelden bij het elektriciteitsnet, tot stand gekomen met inbreng van stakeholders en kennisinstellingen.

Hoofdrapport advies nieuw voorzorgbeleid elektriciteit en gezondheid (PDF | 39 pagina's | 1,3 MB)