Uitwerking position paper politie 2021-2025

Het rapport bevat de uitwerking van de 5 punten uit het position paper 'De politie van morgen en overmorgen'.

Uitwerking position paper politie 2021-2025 (PDF | 5 pagina's | 102 kB)


De punten zijn:

  • behouden van verankering in de wijk en versterken positie op het web;
  • investeren ineen digitaal vaardige politie die blijvend innovatief is;
  • bestendigen van aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit;
  • investeren in zorg, jeugd en ketenpartners en versterken van samenwerking met partners in het maatschappelijke domein en strafrechtdomein;
  • stabiel beleid en meerjarige financiële zekerheid.