Position paper: de politie van morgen en overmorgen

De politie, het Openbaar Ministerie (OM), regioburgemeesters en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geven in dit position paper in 5 punten aan wat de politie nodig heeft om goed te functioneren.

Position paper: de politie van morgen en overmorgen (PDF | 5 pagina's | 105 kB)

De punten zijn:

  • behouden van verankering in de wijk en versterken positie op het web;
  • investeren ineen digitaal vaardige politie die blijvend innovatief is;
  • bestendigen van aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit;
  • investeren in zorg, jeugd en ketenpartners en versterken van samenwerking met partners in het maatschappelijke domein en strafrechtdomein;
  • stabiel beleid en meerjarige financiële zekerheid.