Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021 - 2023


De Uitvoeringsagenda gaat over de gezamenlijke aanpak van rijk, provincies en gemeenten van het Schone Lucht Akkoord. De agenda bevat de maatregelen, pilots en activiteiten van de deelnemers om de afspraken uit het Akkoord in praktijk te brengen.

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021 - 2023 (PDF | 70 pagina's | 769 kB)