Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend

Een verkenning naar de bestendigheid van het stelsel van vaccinatiezorg in Nederland, om zo te kunnen beoordelen in hoeverre het beleidsdoel – optimale gezondheidswinst door vaccinaties – wordt behaald.

Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend (PDF | 48 pagina's | 9,4 MB)

De verkenningsaanvraag is vóór de corona-uitbraak aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) voorgelegd. Een corona-epiloog is aan de verkenning toegevoegd.