Annex A – Reactie op ingebrachte zienswijzen Nationaal Actieprogramma Radon


Het document bevat de zienswijzen van 4 verschillende burgers en instanties over het Nationaal Actieprogramma Radon. Het programma lag ter inzage van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021.