IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling

Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) bekijkt de financiering van de energietransitie vanuit het perspectief van de eindgebruikers: welke kosten zien zij op zich afkomen de komende jaren, hoe kunnen deze lager en hoe kunnen deze (anders) verdeeld worden?

IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling (PDF | 112 pagina's | 1,1 MB)