Monitor Zon-pv in Nederland 2020

Dit statusrapport Zon-pv in Nederland biedt inzichten van de ontwikkeling van de zon-pv markt op peildatum 31 december 2019.