Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid: Liquiditeitssteun 5e tranche aan Sint Maarten

Beschrijving van de risico's die de 5e tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten met zich meebrengt voor de Rijksoverheid.

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid: Liquiditeitssteun 5e tranche aan Sint Maarten (PDF | 6 pagina's | 3,1 MB)