Eindrapport stand van zaken gemeenten Scheiden zonder Schade

Gemeenten zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun ondersteuningsaanbod, knelpunten en behoeften op het gebied van relatie- en scheidingsproblematiek. Dit onderzoek maakt inzichtelijk waar gemeenten staan in hun aanpak van complexe scheidingen.

Eindrapport stand van zaken gemeenten Scheiden zonder Schade (PDF | 36 pagina's | 2,6 MB)