Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs - Meting week 8 t/m 12 maart 2021

De rapportage geeft de resultaten van een meting van de afwezigheid van leerlingen en lesuitval vanwege coronagerelateerde aspecten, de voortgang van toetsen en schoolexamens en leerlingen die langdurig coronagerelateerd thuiszitten. Het gaat om het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet onderwijs (vo). De meting betreft de week van 8 t/m 12 maart 2021. Voor het voortgezet onderwijs is gebruik gemaakt van een gewijzigde vragenlijst ten opzichte van de voorgaande peilingen in verband met de gedeeltelijke heropening van het voortgezet onderwijs.

Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs - Meting week 8 t/m 12 maart 2021 (PDF | 72 pagina's | 838 kB)