The ideation process focused on circular strategies in the wind industry

Dit rapport beschrijft de resultaten van het Moonshot project Circulaire Windparken en is opgesteld in opdracht van het Versnellingshuis Nederland Circulair! (een samenwerking tussen het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB Nederland, MVO Nederland en Het Groene Brein). Het doel van dit project is om concrete stappen te zetten richting de integratie van circulariteit in de windindustrie en om verandering in de bevoorradingsketen te realiseren. Daarvoor worden in dit rapport aanbevelingen gedaan.

Het rapport is geschreven in het Engels en bevat een Nederlandstalige samenvatting.

The ideation process focused on circular strategies in the wind industry (PDF | 77 pagina's | 6,0 MB)