Ruimtelijk Economische Analyse

Vernieuwende analyses naar economische kansen in 3 regio's gericht op regionale productie, werkgelegenheid en talent.

Ruimtelijk Economische Analyse (PDF | 132 pagina's | 3,4 MB)

De Ruimtelijke Economische Analyse (REA) is een onderzoekstraject van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en regio's, is nader onderzoek gedaan naar de ruimtelijk-economische structuur van regio's.

Regio's profileren zich met een aantal topsectoren of kenmerkende bedrijfstakken, vaak voorzien van beleidsmatige accenten als duurzaam, circulair, innovatief en brede welvaart. Zijn op deze manier inderdaad de winnaars geïdentificeerd? Wat voor ruimtelijke structuur vraagt de economie van morgen? Hoe wordt hier in de (regionale) omgevingsplannen rekening mee gehouden?

REA probeert bij de basis de ruimtelijke economie te ontleden en vanuit deze analyse te reflecteren op het beleid in gebiedsgerichte omgevingsplannen en te adviseren over het handelingsperspectief. De ontwikkelde methode is toegepast in 3 regio's in Nederland: de Dutch Tech Zone (Emmen en omgeving), de Cleantech regio (stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen), en Midden- en West Brabant, met uiteenlopende conclusies voor de afzonderlijke regio's.