Stimuleringsmaatregelen verplicht energielabel voor kantoren

Een onderzoek naar de manieren waarop kantooreigenaren gestimuleerd kunnen worden om op 1-1-2023 aan de labelverplichting voor kantoorgebouwen te voldoen.