Criminaliteit onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond

Het rapport bevat een synthese (samenstelling) van recente studies naar de oververtegenwoordiging van personen met een (niet-westerse) migratieachtergrond in de criminaliteitscijfers.

Criminaliteit onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond (PDF | 8 pagina's | 214 kB)