Criminaliteit onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond


Het rapport bevat een synthese (samenstelling) van recente studies naar de oververtegenwoordiging van personen met een (niet-westerse) migratieachtergrond in de criminaliteitscijfers.