Waaromg klimaatadaptatie een netwerkaanpak nodig heeft

De rapportage bevat een terugblik op 3 jaar Samen Klimaatbestendig. Dit is een platform van Rijk en het Interprovinciaal overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De rapportage bespreekt 9 belangrijke trends over klimaataanpassing, de rol die Samen Klimaatbestendig hierin speelt en de gezamenlijke opgaven voor de toekomst.

Waaromg klimaatadaptatie een netwerkaanpak nodig heeft (PDF | 12 pagina's | 1,9 mB)