Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen

Met modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en voor (dagelijkse) bestuurders. Dit is de vierde gewijzigde druk.

Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen (PDF | 56 pagina's | 706 kB)

Deze modelgedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. De handreiking integriteit van politieke ambtsdragers uit 2016 is geactualiseerd.

In de geactualiseerde handreiking is:

  • Een nieuw hoofdstuk opgenomen over de werving en selectie van politieke ambtsdragers 
  • De tekst van de handreiking en modelgedragscodes toegespitst op de hedendaagse praktijk

De handreiking integriteit van politieke ambtsdragers is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.