Atkins rapport Petten Liability estimate

In opdracht van NRG heeft het externe bureau Atkins een raming gemaakt van de kosten voor ontmanteling van de gebouwen en installaties op de locatie Petten. Dit rapport dient ter onderbouwing van de door NRG uitgevoerde actualisatie van het Radioactive Waste Management Programme (RWMP).

Atkins rapport Petten Liability estimate (PDF | 43 pagina's | 1,4 MB)