Bijlage 3 Realisatieplanning

Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage richt zich op de stappen en (procedurele) tijdsperioden voor het in gebruik nemen van een buisleidingenbundel in de haven van Rotterdam in 2025.

Bijlage 3    Realisatieplanning (PDF | 17 pagina's | 305 kB)