Bijlage 4 Maatschappelijk Belang

Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage richt zich op het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland via het Basisnet Spoor.

Bijlage 4 Maatschappelijk Belang (PDF | 71 pagina's | 2,2 mB)