Voortgangsrapportage 2021 beleidsprogramma circulair textiel 2020 –2025

De voortgangrapportage gaat over de ontwerpfase en productiefase, de aanschaffase en gebruiksfase en de afdankfase van het beleidsprogramma circulair textiel.

Voortgangsrapportage 2021 beleidsprogramma circulair textiel 2020 –2025 (PDF | 8 pagina's | 591 kB)