Voortgangsrapportage circulair textiel

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de 1e voortgangsrapportage van het beleidsprogramma circulair textiel 2020 –2025 naar de Tweede Kamer. Zij gaat in op de stand van zaken van het textielbeleid en op diverse moties en toezeggingen.

Voortgangsrapportage circulair textiel (PDF | 3 pagina's | 231 kB)