Monitoring beleidsprogramma circulair textiel Nulmeting peiljaar 2018

De rapportage beschrijft een (nul)meting van de textielketen in het jaar 2018 voor de start van het  Beleidsprogramma  Circulair  Textiel  2020-2025.

Monitoring beleidsprogramma circulair textiel Nulmeting peiljaar 2018 (PDF | 28 pagina's | 1,7 MB)