WOR 1019: Doelen en uitgangspunten van de risicoverevening

Dit rapport biedt een concrete uitwerking van de doelen en uitgangspunten van de risicoverevening. Het vormt een kader om vast te stellen of de gesignaleerde en toekomstige problemen binnen de risicoverevening moeten worden opgelost.

WOR 1019: Doelen en uitgangspunten van de risicoverevening (PDF | 34 pagina's | 318 kB)

WOR 1030a: Concept advies Restrisico I-B (PDF | 8 pagina's | 273 kB)

WOR 1030b: Reactie op rapport 'Doelen en uitgangspunten van de risicoverevening' (PDF | 9 pagina's | 279 kB)