De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs: inzet, benutting, waardering en loopbaanmogelijkheden

Onderzoek naar de huidige stand van zaken van de inzet van academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs, hun positie in het schoolteam en het carrièreperspectief dat zij ervaren.

De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs (PDF | 88 pagina's | 1,4 MB)

Infographic met conclusies uit het onderzoek (PDF | 1 pagina | 204 kB)