Kamerbrief over stand van zaken lerarenbeleid

Minister Van Engelshoven en minister Slob (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de resultaten van onderzoeken op het gebied van het lerarenbeleid. Daarbij gaan zij in op de stand van zaken van de uitvoering van moties en toezeggingen over het lerarentekort, lerarenopleidingen en personeelsbeleid.

Kamerbrief over stand van zaken lerarenbeleid (PDF | 10 pagina's | 305 kB)

Bijlagen