Strategische evaluatie lerarenbeleid primair en voortgezet onderwijs 2013-2020

Onderzoek naar wat bekend is over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het lerarenbeleid in de periode 2013-2020. Het gaat om het beleid voor de werving, het behoud en de professionalisering van leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Strategische evaluatie lerarenbeleid primair en voortgezet onderwijs 2013-2020 (PDF | 95 pagina's | 2,1 MB)