Maatwerk in de regio: Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023, aanvulling voor 2022

Met dit kader geven de zorgkantoren aan zorgaanbieders binnen de Wet langdurige zorg duidelijkheid over hoe zorgaanbieders voor het inkoopjaar 2022 in aanmerking komen of blijven komen voor een overeenkomst.