Naar waardengedreven sturing van digitale identiteiten in het mobiliteitsdomein

Dit rapport geeft handelingsperspectieven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) rondom digitale identiteiten in het mobiliteitsdomein (DIM). Om betrouwbaar, veilig en naadloos te kunnen reizen zijn identiteiten nodig. De markt verzamelt vaak meer informatie over de reiziger dan noodzakelijk. Dat is vaak niet gewenst. De overheid kan daarin sturen vanuit publieke waarden.