Stand van zaken uitvoering Klimaatakkoord mobiliteit 2021

De Stand van zaken Uitvoering klimaatakkoord Mobiliteit (SUM2021) gaat over de voortgang van de afspraken in het klimaatakkoord op het terrein van mobiliteit en over wat er gaat gebeuren op de korte termijn.

Stand van zaken uitvoering Klimaatakkoord mobiliteit 2021 (PDF | 27 pagina's | 1,3 MB)