Voortgangsrapportage Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Het rapport gaat over de voortgang van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur(NAL). Dit is een meerjarige beleidsagenda waarin de ambities en acties voor laadinfrastructuur in Nederland. De NAL is onderdeel van het Klimaatakkoord.

Voortgangsrapportage Nationale Agenda Laadinfrastructuur (PDF | 8 pagina's | 409 kB)